Denna artikel är en annons

”Vi tar största hänsyn till miljön”

Bild 1 av 3 Obbola pappersbruk ligger bara 14 kilometer från Umeå centrum ute vid kusten. Här arbetar cirka 300 personer året runt, dygnet runt.
Bild 2 av 3 Obbola pappersbruk ligger bara 14 kilometer från Umeå centrum ute vid kusten. Här arbetar cirka 300 personer året runt, dygnet runt.
Bild 3 av 3 – Behovet av pappersförpackningar inom frakt och spedition ökar också stadigt, säger Per Strand, projektchef på SCA Obbola.

SCA Obbola står inför en modernisering av fabriken för att möta morgondagens behov av miljövänliga produkter och nya sätt att ta tillvara de restprodukter som kommer från produktionen.

– Flera förprojekt är igång samtidigt, men inga beslut är fattade, så vi går i väntans tider, säger fabrikschef Pär Eriksson.

Ett av flera förprojekt är att investera i en ny pappersmaskin som har dubbelt så stor kapacitet som en befintliga.

– SCAs kärnverksamhet blomstrar. I och med den ökade e-handeln behövs pappersförpackningar i större utsträckning för privatmarknaden. Behovet av pappersförpackningar inom frakt och spedition ökar också stadigt, säger Per Strand, projektchef på SCA Obbola.

Det har varit en lång process som Per Strand har arbetat med i ett år tillsammans med leverantörer, entreprenörer och konsulter. Detaljplanen som tillåter oss att bygga ut fabriken har vunnit laga kraft nu i sommar och miljödomstolen har också givit grönt ljus. Nu återstår att sammanställa ett bra beslutsunderlag.

Pappersproduktion är en utvecklingsbransch men det är en relativt gammal och miljövänlig produkt. Per Strand delar den globala oron över utvecklingen med plasten som hotar att översvämma våra hav.

– Vårt arbete är ständigt inriktat på att hitta bättre och mer miljövänliga lösningar, säger Per Strand.

Det finns även en önskad investering i en ny mesaugn som eldas med träpellets istället för olja.

– Det skulle minska vårt oljeberoende till i princip noll, säger Pär Eriksson.

Dessutom pågår en försöksverksamhet för att ta till vara den svartlut som är en biprodukt i sulfatmassaprocessen, och omvandla den till biodrivmedel.

– Det är en pilotanläggning, men resultaten hittills är mycket lovande, säger Pär Eriksson.

Även om det har funnits en industriplats i Obbola i över 100 år och fabriken är en av Europas största kraftlinerproducenter så är SCA som bolag och Obbola som fabrik relativt okänt i Umeå.

– Nu vill vi att fler ska få upp ögonen för oss även i Umeå, säger Pär Eriksson, fabrikschef på Obbola.

– Vi vill ha en kultur där alla bidrar, säger HR-chef Åsa Alvarson.

SCA behöver dig!

Industrin står inför ett generationsskifte och SCA är i behov av att få in nya medarbetare.

– Vi räknar med att ungefär hälften av medarbetarna kommer att ha gått i pension inom 15 år. Med en industri i ständig förändring finns stora chanser att fortsätta utvecklas och prova nya tjänster inom företaget, säger Åsa Alvarsson, HR-chef.

Under kommande år har Obbola ett rekryteringsbehov inom produktion, underhåll och marknad. Det kommer också att behövas ingenjörer, operatörer, tekniker, chefer och specialister.

– Vårt vanligaste rekryteringsunderlag är SCAs semestervikariat. Vi tar in ungefär 80 semestervikarier och många väljer att komma tillbaka eller stanna kvar, säger Åsa Alvarson.

Det finns ett brett internt utbildningsutbud och en kultur där alla medarbetare ständigt förbättrar processer och löser problem tillsammans.

– Vi vill ha en kultur där alla medarbetare är bidrar. Det skapar både engagemang och resultat, säger Åsa Alvarson.

Många har en förlegad bild av vad det innebär att arbeta inom industrin. Idag är det inte smutsigt som förr, utan rent och snyggt. Det tunga, farliga arbetet blir mer och mer automatiserat.

– Är du en person som vill stanna kvar i Norrland och vara med och utveckla – och utveckla dig själv – så finns enorma möjligheter att få jätteroliga jobb hos oss, säger Åsa Alvarson.

Fakta
Obbola pappersbruk är attraktivt beläget bara 14 kilometer från Umeå centrum ute vid kusten. Här tillverkas oblekt kraftliner som är ytskiktet på wellpapp. Kraftlinern levereras till förpackningsföretag och konverterare, som använder kraftliner och så kallad fluting, det veckade innerskiktet i wellpapp, för att göra förpackningar. Totalt arbetar cirka 300 personer på Obbola och det är en kontinuerlig tillverkning året runt, dygnet runt.

Tillgången till råvaran är god. SCA använder i huvudsak färsk fiber från egen skog och virke som köps från privata skogsägare i Västerbotten, samt sågverksflis. Även en andel returpapper används som råvara.