Denna artikel är en annons

Balticgruppens vd David Carlsson:

”Vi är framsynta stadsutvecklare”

Bild 1 av 2 Östra station.
Bild 2 av 2 – Det finns en stor potential i att koppla ihop stadens centrum med Universitets­staden, säger David Carlsson, Balticgruppens vd och koncernchef.

– Umeås vision är vår vision. Tillväxt är avgörande för Umeå och för oss.

Det säger David Carlsson, vd och koncernchef för Balticgruppen sedan ett år tillbaka.

– Vi vill bygga en stad som tänker nytt kring förtätning, stärker kopplingen mellan centrum och Umeå universitetsstad och gör det hållbart.

Balticgruppen tillhör de stora aktörerna i Umeå och delaktiga i uppförandet av flera uppmärksammade byggnader och områden i Umeå. Väven, gallerian Utopia och Konstnärligt campus är några av dem. Men det handlar inte enbart om att bygga enstaka fastigheter, alla är de del i det sammanhängande nät som utgör en stads karaktär.

– Umeås plan är att växa med ett Luleå och då handlar det om så mycket mer än bostäder, säger David Carlsson. Vi vill förstå hur vi som företag kan bidra till stadens framtida tillväxt och samtidigt skapa hållbara förutsättningar för de som bor i staden och de företag som verkar i staden. Vårt största bidrag är när vi gör det vi kan bäst: att investera långsiktigt för framtiden genom att utveckla, bygga och förvalta fastigheter.

– Jag skulle vilja beskriva oss som framsynta stadsutvecklare.

Att ”bygga stad” i Umeå är för Baltic-gruppen möjligheten att koppla samman centrum och Umeå universitetsstad.

– Just nu har vi två ”centrum” istället för en kärna som skulle kunna bära hela stadens styrkor.

Balticgruppen är engagerade i Östra station och Hamrinsberget som är två viktiga länkar i det Umeå som växer samman. Inom kort sätts spaden i marken på Östra station och på Hamrinsberget pågår detaljplanearbetet för fullt. Områdena kommer att ge plats för bland annat kongressanläggning, kontor, bostäder, livsmedelsaffär, gym, restauranger och flera parkeringshus.

– Vi arbetar för att komplettera platsen genom att bygga blandstad, genom att mixa olika typer av funktioner, service och bostäder i samma stadsdel för att på så vis stärka områdets betydelsefulla roll som nod inom hållbart resande. Här passerar 40 000–50 000 människor dagligen vilket underlättar stadskärnans utbredning i den här riktningen, säger David Carlsson.

Med en geografisk närhet till sjukhuset, universiteten, flygplatsen och utvecklingsområdet Ön har projekt Östra station en vital funktion i Umeås utökade stadskärna.

– Just vår geografiska närhet är en styrka i Umeå. En stad som vår fem-kilometersstad kan verkligen bli en blandstad där invånarna har nära till allt, arbete, bostad, skola, affärer, kommunikation och inte minst trygghet.

– Klippta buskar och bättre gatubelysning är bra och viktigt, men tryggheten skapas genom umgänget och närheten till andra människor fler timmar på dygnet.

Att allt fler människor väljer att bo i städer är ett faktum världen över och urbaniseringen förväntas öka. Den hållbara stad vi ser i horisonten möter mänskliga behov med smarta lösningar för minimal miljöbelastning och maximal livskvalitet.

– I grunden är vi ett entreprenörsdrivet företag och är stolta över det. Att vi dessutom arbetar med vår egen närmiljö där vi själva lever blir tillsammans ryggraden i Balticgruppen. Därför är också Umeås vision vår vision.

Östra station – blandstaden med hållbarhet i fokus

– Startskottet för Östra station som en ny hållbar stadsdel är ett stort steg för att uppnå visionen: Ett Umeå som genom hållbar tillväxt har 200 000 invånare 2050. En vision vi delar med Umeå kommun, säger Balticgruppens vd, David Carlsson.

I företagets nya hållbarhetsrapport beskrivs Östra station som ett konkret exempel på hur Balticgruppens projekt bidrar till utvecklingen av en hållbar stad. I den nya stadsdelen vill de skapa förutsättningar för att både företag och medborgare ska kunna agera hållbart.

Rapporten pekar ut fyra nyckelområden:

Umeå centrum och universitetsstad behöver kopplas ihop. Separerade översiktsplaner har bidragit till en uppdelning, men den stora möjligheten för framtiden är att se staden som en helhet.

Centrum behöver vara levande dygnet runt för att människor ska trivas och känna sig trygga. När Umeå växer blir vi mer hållbara per capita. Koncentrationen gör att vi använder befintlig infrastruktur mer effektivt och det leder också till att vi skapar större värde i projekten med mindre resurser.

Företag behöver producera ny kunskap som leder till innovation. Möjligheten ligger i att Umeå har en gynnsam miljö för kunskapsföretagande.

Genom att utforska koncentration och koppling skapas möjlighet – och behov – för framtidens infrastruktur.

– Balticgruppen har under 30 år bidragit till Umeås utveckling, men på många sätt är det nu vi noga analyserat och fått fördjupad förståelse kring hur vi som företag bidrar till Umeåbornas långsiktigt, hållbara liv i vår stad, säger David Carlsson. Vår affärsstrategi måste bidra till de globala målen för hållbar utveckling.

Så blir Hamrinsberget

Hamrinsbergets bruttoarea är dubbelt så stor som Östra stations. Här planeras för stor kongressanläggning på bergssluttningen mot centrala Umeå med plats för 3 000 sittande, utrymme för ett hotell, parkeringshus för uppemot 2 000 bilar bakom Hotell Björken, kontor och runt 500 lägenheter.

– Vi ser det också en direkt koppling till Östra station som vi nu påbörjat. Det hänger ihop, säger David Carlsson.

Rörelserikt liv ger hälsosamt liv

Ett rörelserikt liv. De mjuka värdena. Det är vad Change the game, startat av Balticgruppen, handlar om.

– Syftet med Change the game är att vårt arbete ska bidra till hållbar social samhällsutveckling genom rörelserikedom, säger David Carlsson, vd för Balticgruppen. Lika väl som våra barn får möjlighet att lära sig att skriva och räkna måste de få chans att lära sig att bli rörelserika, en förutsättning för ett hållbart och hälsosamt liv.

Change the game skapar både egna arrangemang, varav det största är det årliga evenemang i Umeå som är nu i september, och samverkar med en rad andra nationella och internationella aktörer för att sprida kunskap om rörelserikedom till såväl barn och ungdomar som ledare, lärare och föräldrar.

www.change-the-game.se