Denna artikel är en annons

”Välj biobränsle och skäms inte över att flyga inrikes i Sverige”

Bild 1 av 2 Swedavia har ett offensivt arbete i att minska fossila koldioxidutsläpp i sin egen verksamhet och kommer redan 2020 att nå noll i utsläpp av fossil koldioxid.
Bild 2 av 2 Det går redan i dag att som resenär välja att flyga med biobränsle genom ”flygreenfund.se”, säger Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef vid Umeå Airport.

Umeå Airport har förlorat drygt sju procent av sina passagerare mellan januari och april i år jämfört med samma period förra året. Jämfört med 2015 är minskningen 4,5 procent. Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef vid Umeå Airport tror att en del av förklaringen är flygskammen som har blivit ett begrepp i klimatdebatten.

– Det pågår en osaklig debatt där flyget framställs som en stor miljöbov som har sin grund i att flygskamdebatten bara ser i backspegeln när man blickar framåt. Det som inte framgår av debatten är att det redan i dag går det att som resenär välja att flyga med biobränsle genom ”flygreenfund.se”, säger han.

För näringslivet är effektiva kommunikationer en överlevnadsfråga och för alla som bor i norra Sverige är möjligheten att smidigt kunna besöka och besökas av nära och kära viktigt för att norra Sverige ska vara en attraktiv plats att bo på.

Miljödebatt behövs för att alla verksamheter i samhället ska utvecklas mot ett hållbart perspektiv. Men den behöver vara saklig, menar Bengt-Ove Lindgren.

Enligt Naturvårdsverkets siffror för 2016 stod inrikesflyget för mindre än en procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Med flygets tekniska utveckling där bränsleförbrukningen minskat med 80 procent de senaste 50 åren, den ökande andelen av biobränsle och kommande etablering av kommersiellt elflyg fortsätter minskningen av den redan låga andelen koldioxidutsläpp – det går att resa hållbart med flyg.

– Swedavia har ett offensivt arbete i att minska fossila koldioxidutsläpp i sin egen verksamhet och kommer redan 2020 att nå noll i utsläpp av fossil koldioxid. Swedavia köper sedan några år biobränsle för allt sitt resande med flyg. Alla resenärer kan enkelt köpa biobränsle för flygresan och det är viktigt att alla tar sitt ansvar och gör det. Vi måste fortsätta och transformera flygresandet till att vara hållbart för att denna fantastiska region ska kunna fortsätta att utvecklas, säger Bengt-Ove Lindgren.

Det finns många utmaningar för regionen som beror av det långa avståndet till södra Sverige och övriga världen. Ett av dem är arbetsmarknadskonkurrensen.

– Livskvalitet och möjlighet att resa smidigt har en viktig koppling. Flygplatsens närhet till Umeå har starkt bidragit till Umeåregionens utveckling och behövs även för framtiden. Det norrländska flyget har en mycket liten belastning genom koldioxidutsläpp och den måste ställas i relation till vad flyget ger för möjligheter. Men där stannar vi inte utan vi måste fortsätta att minska koldioxidutsläppen och det ligger i ditt val att göra det, säger Bengt-Ove Lindgren.

Han menar att skamdebatten är ett lågvattenmärke och att det i ett historiskt perspektiv inte finns några lyckade exempel där människor har försökt att belägga varandra med skam. Tvärtom.

– Människor är sunda och förnuftiga i sina val bara det finns tillgängliga och relevanta fakta att ta ställning till. För miljöns och vår framtids skull måste vi se till att debatten är saklig så att rätt beslut kan fattas av såväl den enskilde, företag och våra beslutsfattare, säger Bengt-Ove Lindgren.

Fly Green Fund
Flygbranschen var den första att sätta ett globalt miljömål och minska sina koldioxidutsläpp med 50 procent fram till 2050, oavsett hur mycket vi flyger.

Swedavia är med och driver Fly Green Fund som ger privatpersoner och företag möjlighet att minska sina klimatavtryck vid flygresor.

– En timmes resa kostar 400 kronor mer i biobränsle. Genom att själv betala för biobränsle för sin egen flygstol varje resa, så bidrar det till att skapa ökad efterfrågan på biobränsle, säger Bengt-Ove Lindgren.

Det är med större efterfrågan som priset på biobränsle kommer att sjunka. En studie visar att det går att utvinna biobränsle av den biprodukt som skapas i Östrands massaindustri av svartlut som skulle räcka för allt inrikesflyg.

Redan nu är det flera företag som köper alla sina resor med biobränsle genom Fly Green Fund. Det kan du också göra.

– Vi har sedan länge gjort miljövänliga val i våra elavtal. Det är inte svårare att göra det också när vi flyger, säger Bengt-Ove Lindgren.