MOBILITET

Utan bil i tre månader gav mersmak

När tio familjer fick testa att leva bilfritt i tre månader fick det stor uppmärksamhet i medier och diskussioner fördes om livsval i förhållande till bil, om hälsoeffekter av att cykla och ekonomiska aspekter av att inte använda bil. Personerna på bilden ingick inte i testet.

Förra hösten fick tio familjer i Umeå med barn i olika åldrar testa att leva tre månader helt utan bil. Resultatet blev att några gjorde sig av med bilen och alla deltagare fortsätter att tänka efter både en och två gånger hur de använder bilen.

Försöket pågick från mitten av september till mitten av december förra året och intresset för att delta var stort. 170 hushåll ansökte och 10 barnfamiljer i olika åldrar valdes ut. Familjerna fick busskort, låna en elcykel och fick tillgång till både ellådcykelpool och bilpool. Testperioden valdes för att få med årstidernas skiftningar och utmaningar.

Att prova leder till upptäckter
Sofia Isberg, universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet, djupintervjuade familjerna före, under och efter testperioden. Hon tycker att testet var lyckat, eftersom det har lett till förändrade vanor och beteenden hos samtliga familjer. 

– När människor får möjlighet att ändra sitt beteende, med hjälp av resurser som gör att de vågar ta steget och utmana sig själva, så blir det många positiva följdeffekter, säger hon. 

– Man lär sig saker om sig själv och om sin kapacitet genom att börja göra annorlunda. Man kanske upptäcker att man gör på ett visst sätt av gammal vana. Och det kan uppenbarligen leda till beslut om att använda bilen mindre eller till och med avveckla den.

Det måste finnas alternativ
Många familjer har återgått till att använda sin bil, men det ser inte Sofia Isberg som ett misslyckande. 

– Beteenden ändras inte över en dag. Det tar tid att hitta nya strategier att hantera vardagslivet som innebär jobbpendling, handla mat, resor till stugan och sopsortering. För att det ska förändras över tid måste det finnas bra alternativ till egen bil. Det måste till exempel finnas bra och väl utbyggd kollektivtrafik, men också bra cykelvägar och bekväma möjligheter att dela bil i en bilpool. 

Iakttagelserna i slutrapporten visar bland annat att

• flera av dem som hade långt till jobbet upptäckte överraskande att det gick fortare att ta cykeln

• bussresande upplevdes av flera som den största utmaningen – trångt och krångligt jämfört med den bekväma bilen

• tonåringar klarar sig alltid, för dem var inte frånvaron av bil något problem

• de tre tonårsfamiljerna hade två månader efter testet fortfarande inte tagit sina bilar i bruk.

Hela slutrapporten och familjernas berättelser finns på www.umea.se/bilfri.

FAKTA
Bilen står för 15 procent av Umeåbornas klimatpåverkan.

CITAT FRÅN FAMILJERNA

”Det är smidigt att cykla ända fram, från dörr till dörr. Det hade jag inte tänkt på tidigare men om jag nu jämför med att åka bil så sparar man inte så mycket tid som man tror.” 

”Det är en positiv känsla när man ser att det fungerar att vara utan bil – att vi kan ställa om till kanske 80–90 procent.” 

”Man förlorar tid på att saker och ting tar längre tid, men jag tror också att jag sparat in tid för att jag tänker annorlunda!” 

”Med elcykeln kan man cykla längre sträckor och inte riskera att komma fram till jobbet svettig.” 

”Det är ett annat flow med cykeln än med bilen. Det hade jag inte upptäckt om vi inte hade varit med i det här projektet.”

Text: Anders Olow
Foto: Malin Grönborg