VÄLKOMMEN

Umeå växer med tillit, hållbarhet och innovation

Bild 1 av 2
Bild 2 av 2 Rune Brandt, samhällsbyggnadschef (till vänster), och Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Tre ledord som beskriver Umeå är kunskap, forskning och hållbarhet.

– Vi är på väg att bli en större stad och för att lyckas växa hållbart behöver vi arbeta mer med klimatsmarta lösningar, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Umeå har nominerats till Europas mest hållbara stad flera år i rad för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom många områden.

– Umeå var först i Sverige med att köra elbussar i kallt klimat 2010 och vi har i sommar invigt 25 nya elbussar. Övrig fordonsflotta drivs på fossilfri diesel. Den nya färjan för Kvarkentrafiken kommer att gå på batteri och biogas, säger Hans Lindberg.

– Satsningen på elbussar innebär att cirka 75 procent av resande med kollektivtrafik har övergått till eldrift, säger Rune Brandt, samhällsbyggnadschef, Umeå kommun.

Allt fler låter bilen stå för att istället resa med kollektivtrafik eller cykel, vilket minskar koldioxidutsläppen. Cykeltrafik främjas genom bra infrastruktur, vinterväghållning och bra cykelparkeringar.

– Nu finns också cykelgarage vid flygplatsen, vilket är ganska unikt för en stor stad som Umeå. Det ska vara enkelt att låta bilen och taxin stå, säger Hans Lindberg.

Umeås innovativa miljö får vårt näringsliv att växa och lockar nya företag att etablera sig här. Under förra året tillkom 700 bolag och 1 100 nya jobb. Att Umeå förra året kom på andraplats som Europas innovationshuvudstad är ett kvitto på att vi ligger i framkant.

– Europa har koll på oss och vet att Umeå har nya och intressanta lösningar som kan gagna Europas alla städer. Umeå är därför en testbädd för flera olika tekniska innovationer, till exempel inom klimatområdet, säger Hans Lindberg.

Utbudet av kultur och fritid har stort genomslag och ökar Umeås attraktionskraft och utveckling. Ett bevis för att Umeå har lyckats även på det området är kulturhuvudstadsåret 2014 och de effekter det har gett efteråt.

– Umeå är en storstad utan att ha storstadsproblematik med segregation och utanförskap. När vi bygger nytt ser vi till exempel till att blanda upplåtelseformer. På det sättet motar vi segregationen innan den ens har uppstått, säger Hans Lindberg.

Förra året byggdes 1 300 nya bostäder och staden har de senaste tre åren ökat med 6 300 invånare. För att möta ökade välfärdsbehov har till exempel den nya gymnasie- och högstadieskolan Maja Beskowskolan öppnat i höst. Under sommaren har översiktsplanen för I 20-området varit utställd för synpunkter.

– På I 20-området finns möjligheter att skapa minst 20 000–25 000 bostäder med bra boendemiljöer i en hållbar struktur och inom cykelavstånd från stadscentrum, säger Rune Brandt.

Vägen från översiktsplan till ett bygglov tar tid. Tiden är även en garant för den demokratiska processen (läs mer på sidan 23). Tillit är också ett viktigt kriterium för en välfungerande demokrati. Även i Statistiska centralbyråns (SCB) tillitsbarometer hamnar Umeå i topp.

– Det finns en särskild Umeåanda: Vi är tillräckligt små för att vara krismedvetna och tillräckligt stora för att våga göra stora satsningar. Vi håller ihop, säger Hans Lindberg.

– Jag tror att Umeåborna och alla besökare gillar att det är nära till så mycket. Efter jobbet promenerar jag på gågatan genom vårt fina centrum och fortsätter sedan på cykel ut till idylliska Nydalasjön och lägenheten på Tomtebo. Det är fantastisk fint och allt är inom ett avstånd på fem km. Det är viktigt att vi håller fast vid den strategin när Umeå fortsätter att växa, säger Rune Brandt.

Text: Cecilie Östby
Foto: Fredrik Larsson