Umeå klimat­neutralt 2030

Umeå är en av nio städer som får stöd till projekt för att snabba på klimatomställningen. Umeå tar sig därför an uppgiften att bli klimatneutral till 2030.

Umeå ska genomföra innovationsinsatser som ska ge snabba och kraftfulla effekter när det gäller resande, livsmedel, energismart boendeenergi, kläder och möbler. Projektet omfattar också utveckling av stadsdelarna Tomtebo strand och Norra Ön, som båda har förutsättningar att vara förebilder för hållbar stadsutveckling internationellt.

– Vi kommer också att arbeta för att engagera Umeåborna i klimatomställningen, säger Sebastian Holmström, kommunikatör och samhällsplanerare, Umeå kommun.

Projekten finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och Umeå kommun.