Umeå är i tillitstoppen

Fredrik Torberger, framtidsstrateg, Kairos Future

I Umeå litar vi på varandra. Det är inte bara något man säger, det är statistiskt säkerställt.

– En bidragande faktor kan vara att Umeå är en välmående stad och att många upplever vardagslivet som stabilt och tryggt, säger Fredrik Torberger, framtidsstrateg, Kairos Future.

Tillit har av Nordiska ministerrådet kallats för ”det nordiska guldet”. Om livet är gott för många så ökar tilliten, det är statistiskt vederlagt. Den enskilt viktigaste tillgången som ett land kan ha är att medborgarna både litar på sina demokratiskt valda representanter och på varandra. Sverige ligger näst högst upp i tillitsbarometern i de jämförda länderna. Och Umeå finns i toppen av de jämförda städerna.

Hur det kommer sig att just Umeå har så stark tillitsgrad finns det inte något entydigt svar på. Men, det går att säga något om hur tillit fungerar generellt. Om det är stora skillnader i livsvillkor mellan medborgare brukar tilliten minska.

Umeå kommuns arbete med social hållbarhet har fokus på just välbefinnande och tillit, berättar Linda Gustafsson, samordnare för den sociala kommissionens arbete i kommunen.

– Vi har ett gynnsamt läge eftersom tilliten är så hög i Umeå. Det ska vi behålla och ha i åtanke när vi bygger staden. Vi ska skapa bästa möjliga förutsättningar för välbefinnande för alla invånare. Det är speciellt viktigt för arbete, försörjning och barn och ungas uppväxtvillkor, säger hon.

När en stad har hög tillitsgrad märks det genom att fler deltar i påverkansprocesser som demokratiska val, föreningsliv och annat. En intressant sak är också att tillit smittar. Det finns forskning som visar att människor som kommer till nya länder lär sig tillit av sina nya landsmän.

– Men, vi behöver ha klart för oss att det är svårt att bygga upp raserad tillit, så den tillit vi har ska vi vara rädda om. Vi bygger tillit varje dag och hela tiden. Där bidrar vi var och en, du och jag, säger Fredrik Torberger.

FREDRIK TORBERGERS TRE TIPS FÖR TILLIT:

• Sveriges tillit bygger på en historia av att många är villiga att bidra till det gemensamma – fortsätt hålla den fanan högt.

• Som förälder – var ett föredöme för barnen och tala gott om att bidra till samhället.

• Var tacksam och ödmjuk om du lever i ett land med hög tillit – raserad tillit är svår att bygga upp igen.

Text: Cecilie Östby