Denna artikel är en annons

Umeå är ett nav i det Europeiska transportnätet

– Färjan mellan Umeå och Vasa är en del av ”den nya sidenvägen”. Det ökar samarbetet, säger Isabella Forsgren.

Den medeltida Sidenvägen är ett historiskt exempel på hur handelsvägar har främjat samarbete mellan nationer. Nu talas det om ”den nya sidenvägen” – en naturlig nordlig gren mellan Mo i Rana på norska sidan, genom Umeå vidare till Vasa, genom Finland, Ryssland, Kazakstan och Kina. Samtidigt pågår utvecklingen av järnvägssystemet i nord-sydlig riktning med bland annat Norrbotniabanan.

– Att vara i spänningsfältet mellan dessa initiativ innebär intressanta möjligheter för regionens näringsliv, säger Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg på INAB.

Umeå har ett långvarigt samarbete mellan Norge, Sverige och Finland i det östvästliga stråket längs E12 som går från norska Mo i rana genom Umeå och vidare till Vasa och Helsingfors. Färjetrafiken mellan Umeå och Vasa har under de senaste åren förstärkt sambandet ytterligare och resenärerna över Kvarken har ökat från ungefär 42 000 till 200 000 per år sedan 2011. Nu är det klart att den nuvarande färjan ska ersättas med en ny, innovativ och miljövänlig färja.

  I takt med att infrastrukturen i E12-stråket utvecklas så stärks samarbetet. Otroligt mycket intressant är på gång nu, säger Isabella Forsgren.

Kvarkenrådet, som är ett gränsregionalt samarbetsorgan, ombildas till EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete) som ska stärka positionen och samarbetet ytterligare. Samtidigt pågår utbyggnaden av järnvägsterminalen i Storuman, planering för elektrifiering av Tvärbanan och färdigställandet av en järnvägsterminal i hamnen. I höst drar dessutom INABs dotterbolag Dåva Terminal AB igång bygget av en ny järnvägsterminal på Dåva Företagspark, som idag rymmer runt tio företag inom energi- och återvinningsbranschen.

– Potentialen för området är stor och med en järnvägsterminal på området ges möjligheten till miljövänliga transportlösningar, säger Isabella Forsgren.

Järnvägsterminalen ansluter till första utbyggnadsetappen av Norrbotnia-banan som Trafikverket har påbörjat och beräknar vara klar 2023/2024.

Umeå hamn är utpekad som övergripande hamn i det Europeiska transportsystemet.

– I praktiken innebär ett utpekande att det finns möjlighet till medfinansiering från EU för investeringar som förbättrar och kompletterar det strategiska nätet. Umeå har också fått regionalt stöd för satsningarna i hamnen, säger Isabella Forsgren.

Färjan och hamnen tillgodoser ett större område än Umeå. Det är en regional angelägenhet att i framtiden kunna erbjuda alternativa transportmöjligheter.

Det talas idag också om att i större utsträckning utnyttja de norska djuphavshamnarna för transporter genom Nordostpassagen samt mot Kanada och USA. Den europeiska och nationella ambitionen att flytta över mer gods till sjöfart och järnväg ger avtryck.

– Vi på INAB arbetar för att stärka Umeås position i det Europeiska transportnätet, säger Isabella Forsgren.

Första spadtaget togs i somras till den nya vagnverkstaden. Där kommer tågen tina upp snabbare.

Fler tåg i tid med ny tågterminal

I februari 2020 kommer den nya vagnverkstaden att invigas. Det första spadtaget har tagits nu i sommar.

– När man får möjlighet att tina upp tågen snabbare och svarva hjul på plats, så kommer också tågtrafiken att gå smidigare, säger Gunnar Isaksson, byggprojektledare.

Två stora bekymmer med Norrtågs trafik bland annat på Botniabanan uppstår under vintertid. Dels är det kapaciteten för att avisa de tåg som kommer till Umeå och dels är det att svarvning av hjulen.

I den nuvarande anläggningen tar det fyra till fem timmar att avisa varje tåg vilket ofta medför förseningar.

– I februari hoppas vi kunna öppna dörrarna till den nya anläggningen som avisar ett tåg på mindre än en timme. I praktiken betyder det att man kommer att kunna hantera alla tåg som kommer in till Umeå, säger Gunnar Isaksson.

Även svarvning av hjulen ställer i dagsläget till problem, eftersom hjulreparationer är i dag hänvisade till Luleå. En hjulsvarv kommer att installeras i byggnaden och beräknas vara färdigt att tas i bruk till nästa sommar.

– Samtidigt arbetar Norrtåg strukturerat med förebyggande underhåll på tågen för att förbättra driftsäkerheten. Där har den nya anläggningen en avgörande betydelse, säger Gunnar Isaksson.

I den nya hallen blir det till skillnad från nuvarande anläggning genomgående spår, så att man slipper backa ut vagnarna som man gör nu.

– Det innebär att man får att effektivare flöde i anläggningen vilket också kommer att spara tid och förbättra säkerheten, säger Gunnar Isaksson.

– Nya vagnverkstaden ger mer säkerhet och snabbare hantering av våra inkommande tåg, säger Gunnar Isaksson.