SMART CITY

”Teknik och beteende måste gå hand i hand”

Den klimatsmarta hållplatsen. Illustration: RISE och Rombout Frieling Lab.

Universitetsstaden är nu i slutfasen av del ett i EU-projektet Ruggedised. Under den första fasen har olika tekniska lösningar för att spara energi utvecklats och prövats, och under fas två som börjar efter nyår ska de utvärderas. Visar lösningarna sig ge goda energibesparingar ska de skalas upp och användas på fler ställen i Umeå.

Många förvånas över att de inte kan se särskilt stora skillnader på universitetsområdet jämfört med tidigare. Det beror på att de flesta lösningar som har tagits fram är dolda i huskropparna.

– Ett exempel är smartare ventilationsanläggningar som sätts igång först när någon finns i rummet och som stängs av när rummet är tomt, säger Carina Aschan, projektledare, Umeå kommun.

I projektet har städerna som deltar utvecklat en rad innovativa tekniklösningar för att nå lägre energiförbrukning med sikte på ekologisk och social hållbarhet. Men, den största förändringen är medborgarnas eget beteende. För att motivera boende i Universitetsstaden har en app tagits fram som ger användare olika utmaningar och tips på hur man kan minska sin egen energianvändning och leva mer hållbart. Man kan tävla med sig själv för att bli bättre och kanske utmana sina grannar. Appen utvecklas och testas just nu.

– Tekniken och beteendeförändringen måste gå hand i hand. Universitetsstaden är det område där folk reser mest hållbart i hela Umeå. Men, om bara några procent till av de 40 000−50 000 som besöker universitetsområdet varje dag skulle cykla och resa kollektivt istället för att ta bilen skulle det göra stor miljönytta, säger Carina Aschan.

RUGGEDISED OCH SMART CITY:
Ruggedised är ett stort samarbetsprojekt, medfinansierat av EU:s Horizon 2020, som också Rotterdam och Glasgow deltar i. Syftet är att utveckla framtidens tekniska lösningar för att spara på energi och samverka för mer hållbara kommunikations- och transportlösningar.

En Smart City kännetecknas av att den är digital och energieffektiv, och att företag, organisationer och medborgare arbetar tillsammans.

Ordet ruggedised betyder miljötålig och innebär att man paketerar något delikat och känsligt till något robust som tål tuffa klimatförhållanden.

KLIMATSMART BUSSHÅLLPLATS
Den klimatsmarta busshållplatsen vid universitetet blir klar i september och är ett exempel på hur teknik möter beteendeförändring. Hållplatsen är utrustad med smart belysning och ljud för att det bland annat ska bli en behagligare upplevelse att vänta på bussen. På sikt är förhoppningen att det ska skapa större motivation att ta bussen och låta bilen stå.

Text: Cecilie Östby