SKOLA

Hög andel behöriga lärare

Nya Maja Beskowskolan vill vara en trygg skola med fokus på måluppfyllelse.

I en stad som växer – både i antal invånare och antal nationaliteter som bor här – har skolan en oerhört viktig roll.

I våra verksamheter skapas förutsättningar för lärande och utveckling så att eleverna kan göra självständiga val. Vi erbjuder redan nu hög kvalitet och är en topprankad skolkommun. Här mår barn och ungdomar bra, trivs och är trygga, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Umeå ska växa till 200 000 invånare till 2050. När staden utvecklas med nya bostadsområden uppstår behov av fler förskoleplatser och skolor.

– Vi arbetar med skolstrukturen för att få fler grundskoleplatser och för att fler ska kunna gå i en skola nära hemmet. En ny skolstruktur bidrar också till en mer likvärdig skola där alla elever får ämnesundervisning med behöriga och legitimerade lärare.

Den växande staden behöver också ett stort antal lärare till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Antalet nyutexaminerade lärare täcker inte behovet, särskilt inte eftersom många också kommer att gå i pension de närmaste åren.

– Utmaningen för skolans del är både en fråga om lokaler och personal. Precis som i resten av landet har vi brist på lärare. Men, vi har fördel av att det finns en lärarutbildning på Umeå universitet. En stor andel av lärarstudenterna gör praktik hos oss.

– Vi är en attraktiv arbetsgivare och har också god andel behöriga lärare. I grundskolan är 95 procent av lärarna behöriga jämfört med 83 procent i övriga landet, och i gymnasiet är 87 procent behöriga jämfört med 81 procent i övriga landet. När skolan fungerar bra lockar det också fler behöriga lärare, säger Ann-Christine Gradin.

Nu har precis Maja Beskowskolan invigts, en kombination av högstadium och gymnasium, där kommunen vill skapa en trygg skola med fokus på måluppfyllelse.

– Elever är olika och har olika behov, en del vill ha puls och en del vill ha lugn och ro. Hela skolan kommer fysiskt att fylla elevers olika behov. Vill man umgås och bygga relationer finns möjlighet till det och vill man befinna sig i det lilla sammanhanget så går det också bra. I Maja Beskowskolan kan vi erbjuda både elever och lärare att arbeta i en modern pedagogisk miljö, säger Ann-Christine Gradin.

Text: Cecilie Östby
Illustration: White arkitekter