Hjälp till!

På www.umea.se/frivilligauppdrag finns en broschyr med mer information om vad du kan göra.

Umeå växer stadigt och säkert. Och vi vill växa med kärlek och omtanke, för varandra och för miljön. Ju fler vi blir desto viktigare är det att vi ser varandra, för att behålla Umeås själ och hjärta.

– I en växande stad behövs fler frivilliga. Det är en förutsättning för social hållbar tillväxt, säger Monica Wahlström, verksamhetschef, individ- och familjeomsorg.

Kommunen söker fler som vill ta uppdrag som avlösare, familjehem, god man, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson, ledsagare eller stödperson. I dag finns cirka 2 200 uppdragstagare, men det är många fler som är i behov av stöd och hjälp.

Behovet finns för människor i alla åldrar, barn, ungdomar, vuxna och äldre.

– Vi vill ha en stad för alla och då måste vi också se till att de som behöver extra stöd för att må bra och ha ett bra liv kan få det. Då får alla plats och känner förtroende för varandra, det måste vi göra tillsammans, säger Monica Wahlström.