Att dela sparar tid och pengar

Frågan vi ofta ställer oss när vi talar om miljön är om vi är beredda att betala för mer hållbarhet? Philip Näslund, projektledare, och Lucas Röhlinger, samhällsplanerare, som jobbar i projektet Sharing City Umeå, menar att frågan inte alltid är relevant.

–  Miljö och ekonomi går ofta hand i hand. Om vi delar resurser istället för att äga allt själva kan vi göra stor skillnad för miljön, säger Philip Näslund. 

Projektet testar bland annat så kallade servicehubbar – platser som erbjuder olika tjänster som delas med andra. Till exempel kan mat och andra varor levereras till en hubb som ska ligga i nära anslutning till hemmen. 

– Målet är att förenkla vardagen och spara tid, pengar och miljö, samtidigt som vi arbetar för att Umeå ska vara en tät stad med korta reseavstånd, säger Philip Näslund. 

Lucas Röhlinger menar att delning kommer att bli en viktig del av ett hållbart samhälle. Han undersöker vilka tjänster som ska erbjudas vid servicehubbarna i framtiden.

– Ett exempel är hur vi använder våra bilar. Statistiskt sett står bilen stilla 95 procent av tiden och det är inte särskilt hållbart. Om vi delar bil istället använder vi våra resurser bättre. Men, det måste vara enkelt och gå snabbt att dela.

I det planerade bostadsområdet Tomtebo strand diskuteras till exempel servicehubbar för de boende.

SHARING CITY UMEÅ:
Projektet Sharing City Umeå testar och utvecklar nya hållbara lösningar som skapar förutsättningar för en hållbar livsstil. Det sker genom att utveckla infrastrukturen och göra det enkelt att dela resurser i staden.