Är Hörnefors vego-vänligt?

Hur låter Umeås klimatångest? Alexander ”Academics” Juneblad har skapat en hoppfull och rytmisk tolkning av Umeåbors uttryck av sin klimatångest – ”the Uååh song”. Lyssna på www.klimatorientering.se.

Allt vi köper och konsumerar orsakar någon form av utsläpp som bidrar till den globala uppvärmningen. Umeå kommun ville veta mer om hur Umeåbornas resor, boende, mat- och klädinköp påverkar klimatet och gjorde en undersökning bland invånare. Resultatet visar bland annat att hälften av våra utsläpp kommer från resor och att personer med hög inkomst har högre utsläpp. För att fler skulle få del av resultaten skapades www.klimatorientering.se. Där kan du jämföra konsumtionsvanor och klimatavtryck i Umeås olika geografiska områden. Flyger Tegsbor mer än snittet och hur ser Mariehemsbornas shoppingvanor ut? Du ser också vilka förändringar i levnadsvanor som gör stor skillnad.