Denna artikel är en annons

79 nyproducerade bostadsrätter till salu på Grubbe

Bild 1 av 4
Bild 2 av 4
Bild 3 av 4
Bild 4 av 4

OF Bygg är Umeås äldsta stora byggföretag. Nu bryter man ny mark med 79 nya bostadsrättslägenheter planerade för stadsdelen Grubbe som i dag i huvudsak består av villor och lägre bebyggelse.

– Det är ett väldigt fint läge på bostäderna och prisnivån den rätta, säger Gunnar Ahlgren, vd för OF Bygg.

Lägenheterna kommer att ligga i korsningen Kungsgårdsvägen och Backenvägen, där det en gång låg en bensinmack, sedan länge riven och marken sanerad. Den kommunala ambitionen är att Umeås tillväxt så långt det är möjligt samlas inom fem kilometers radie från centrum. Det är effektivt och långsiktigt hållbart att nyttja befintlig infrastruktur och samtidigt ett sätt att minska bilberoendet genom att bygga nära kollektiva transportmedel. Det är längs kollektivtrafikstråken som kommunen vill fortsätta att förtäta staden.

Därför sa också kommunen i början av året ja till OF Byggs planer på flerfamiljshus i ett område som blir ett av de första med lite högre bebyggelse på Grubbe. Området ligger väldigt bra till i förhållande till offentlig service som skola, vård och omsorg.

De nya husen ska vara lägre mot söder och väster för att möta de närliggande husen höjdmässigt. Mot nordost och rondellen på Backenvägen får husen bli upp till sju våningar.

– Vi har jobbat i tre år med projektet för vi vet att det här kvarteret kommer att bli mycket attraktivt. Det är nära till fina omgivningar, älven och busslinjer och skola, säger Gunnar Ahlgren.

Arkitekterna Arkinova är lokala, något som ligger helt i linje med OF Byggs tradition.

– Vi är en stor lokal byggare, stolta över det och har eget folk från trakten anställda. Vi började som företag bygga i Umeå redan 1937 och har ett ansvar att verka för en hållbar utveckling.

– I vårt arbete med hållbarhet är ”lokalproducerat” ett viktigt ord. Resurserna ska stanna i Umeå! Vår strävan är även att gynna den lokala marknaden i alla led.

OF Byggs ryggrad är annars större entreprenader och företaget har bidragit till många kända byggnader i Umeå, inte minst universitetssjukhuset.

Intresserad?
Kontakta Mäklarcity.
E-post: begonian@maklarcity.se
Tel: 090-13 12 20.