5G-nät för snabb och stabil kommunikation

Foto: Fredrik Larsson

5G är nästa generations nätverk för snabb, säker och stabil uppkoppling. Umeå kan bli den första 5G-staden.

– Det handlar om medborgarnytta, till exempel för nya sjukvårds- och trafiklösningar, säger Anders Kjellander, verksamhetschef, Umeå 5G.

Världen blir allt mer uppkopplad och vi gör allt fler av våra vardagssysslor med smarta telefoner, läsplattor och datorer. ”Sakernas internet” (Internet of Things) erbjuder många nya lösningar där maskiner kommunicerar med varandra, det är främst det 5G-nätet är till för.

5G kan kommunicera data mycket snabbt, med minimal fördröjning och med flera uppkopplade enheter på en gång. Det ger helt nya användningsområden för viktiga samhällsfunktioner och i näringslivet.

Inom sjukvården kan det handla om automatisk kommunikation mellan sjukvårdsutrustning och vårdpersonal eller att visa en ambulans bästa vägen till sjukhuset. Exempel i trafiken är styrning av vägsignaler, information till förare om vägförhållande, bilens status och bilköer, och automatisk inbromsning vid olycksrisk.

5G har stor potential, men tekniken behöver testas. Det tar tid att klargöra vad som är möjligt och vad vi ska prioritera. Pilotsatsningar på tjänster och produkter kan visa vad som ger mest nytta.

– Vi vill på sikt erbjuda tjänster som ligger i framkant och underlättar vardagen. 5G ska användas där det behövs och gör nytta. Att Umeå är ”teststad” stärker Umeås position som en innovativ, kreativ och attraktiv universitets- och IT-stad, säger Anders Kjellander.

Läs mer: www.umea5g.se